💥NYTTÅRSAFTEN PÅ HEKSEBERG 2015💥 December-29-2015
Mer info finner du her.
Read more...
Startside Aktuelle Temaer Vedtekter Frogner Om oss Referater Økonomi Strømavlesing
7. Jul 2015 Nye retningslinjer for søknader 
Nye retningslinjer for søknader om midler til tunene

11. Nov 2013 Folkemøte av Vestre Sørum Storvel 

Her er informasjon om folkemøte som Vestre Sørum Storvel skal arrangere i Frognerhallen onsdag 20.november 2013 kl 18.30.

 

Det er viktig at Vestre Sørums befolkning engasjerer seg i Vestbygdas utvikling.

 

Fullstendig program kommer om ikke lang tid.

 

 


 2. juni 2013:

Utbytting av bark og sand på leketunene

Planlagt oppstart av utbytting av bark og sand på leketunene våre, er ONSDAG 5 JUNI. Oppgradering av områdene ”før og etter” ballplassen blir gjort i samme oparasjon.

 

Hvor lenge dette vil pågå er enda ikke klart. Det må påregnes at basketballbanen vil bli stengt i dette tidsrommet, på grunn av at denne skal brukes som barkdeponi.

28. mai 2013: 

Avlesing av strømmålerne er gjennomført!

Se resultatet her

13 November 2012:

Som de fleste kjenner til, eller har hørt om, er det mørkt i garasjerekkene tilhørende Jutul- og Tussevegen.

Årsaken til dette er rett og slett at kraftleverandør ikke har fått innløst de krav de har stilt den siste tiden.

Det jobbes i øyeblikket med å få nøyaktig oversikt over utestående, et beløp som vil bli krevd inn av involverte beboere i disse tunene.

Når dette er klart blir beløpet betalt til leverandør, slik at kravene blir oppgjort og man kan starte på "ny frisk".

Det blir så invitert til et fellesmøte der siste status blir gitt og man får info om hva som skjer videre. Det anbefales derfor å komme til dette møtet når det skal holdes. Invitasjon blir sendt ut til alle husstander i Jutul- og Tussevegen så snart man har nok info.

I øyeblikket utarbeides et dokument som skal distribueres til alle involvete enheter, dette sendes ut så snart det er klart. Man ser for seg i løpet av de neste 5-6 dagene for dette.

 

Denne prosessen er altså noe som kjøres av de involverte tun, Heksebergåsen Vel har ingenting med dette å gjøre. Styret vil derfor stå utenfor dette, da det angår beboerne i området og ikke hele velet. 

13. november 2012:

Det er endelig montert speil i krysset Heksebergveien/Trondheimsveien.

Vi startet denne prosessen for en god tid tilbake, men nå er det endelig på plass.

Vi håper dette får stå i fred og at det gjør god nytte i forhold til trafikksikkerheten i området. 

Oppdatert 13. november 2012:

Det viser seg at KID-nr på utsendte vel-kontigent fakturaer, er feil.

Det vil derfor bli trykt opp nye fakturaer i stedet, som dere bes benytte når de kommer.

Dere som allerede har betalt kan imidlertid se bort fra dette og kaste ny  faktura når den kommer.

DET ER ALTSÅ IKKE NØDVENDIG Å BETALE FAKTURAEN 2 GANGER :-) 

17. oktober 2012:

Vi har nå vært rundt og satt igang strømmen på alle vann-inntak vi har oversikt over i velet.

Men det antall bokser vi har i listene er nok ikke komplett, så vi ber alle i rekkehusene å sjekke om det kan være en boks på veggen vi ikke har registrert.

Se egen side  for oversikt over registrerte bokser